C och FP borde fördjupa samarbetet med regeringen

Skriver på Dagens Industris debattsida:

Det politiska landskapet förändras snabbt. Skiljelinjen mellan frihetligt sinnade politiska rörelser och de som har en mer auktoritär och konservativ hållning blir tydligare, vilket märks framför allt i migrationsfrågan. Om Centerpartiet och Folkpartiet ska leva upp till sin liberalism är tiden inne för djupare samarbete med regeringen.

Det råder inte längre något tvivel om vart Moderaterna och Kristdemokraterna är på väg i migrationsfrågan. Siktet är inställt på SD-väljarna, och ammunitionen är större restriktioner och en mer auktoritär stat. M:s förslag om gränskontroller och direktavvisning vid gränsen tydliggör partiets omsvängning.

Det bryter inte bara mot de Nya moderaternas syn på öppenhet mot omvärlden; det går till och med så långt att det strider mot den Europatanke som Carl Bildt införde i partiet på 1980-talet. Det har bland annat fått det mer liberalt sinnade MUF att gå i taket.
M:s och KD:s omsvängningar markerar ett bredare skifte i det politiska landskapet. Ett skifte där värderingsfrågor tydligare hamnar i fokus och där den klassiska höger-vänster-konflikten inte är lika tydlig. Skiljelinjen går mellan å ena sidan gröna, frihetliga och humanistiska värderingar och å andra sidan de konservativa, med draghjälp från högerpopulistiska och direkt nationalistiska rörelser.
I detta läge står delar av alliansen inför ett val. Vilken sida väljer man att liera sig med? Kommer C och FP benhårt klamra sig fast vid alliansprojektet, som bland annat har inneburit att man tvingat regeringen till budgetsamarbete med Vänsterpartiet, eller är man villig att söka samarbete i de frågor där regeringen erbjuder en politik som står närmare den liberala grundsynen?
Centerpartiet och Folkpartiet bör välja en ny väg – öppna för djupare samarbete i stället för låsningar. Exakt hur djupt samarbetet ska vara får man återkomma till, men det är uppenbart att mycket förenar oss:
• Ett skattesystem som ökar drivkrafterna för företagande och jobb samtidigt som miljöstyrningen ökar. Både C och FP har presenterat omfattande reformförslag för en grön skatteväxling. Högre skatter på miljöförstöring kombineras med sänkta skatter på jobb och företagande. I samsynen ingår en förståelse av behovet av fler enkla jobb och satsningar på tjänstesektorn, exempelvis genom utvidgat rutavdrag och en generell sänkning av tjänstemomsen och införande av skatteavdrag för delningstjänster. Detta bör öppna möjligheter för en gemensam skatteöversyn och budgetsamtal. Om samtal inom detta område öppnas bör regeringen ha en konstruktiv syn även på samtal om liberaliseringar av arbetsmarknaden, främst för småföretagare, för att få till en ökad rörlighet och lägre trösklar för unga och nyanlända.
• Samsyn i vikten av valfrihet i välfärden. Om blockpolitiken sattes åt sidan skulle samtal mellan regeringen och C och FP kunna återupptas om friskolornas framtid. Långsiktiga och stabila villkor för aktörerna är avgörande för att kunna bygga långsiktiga och välfungerande skolor och därför bör regeringen tillsammans med C och FP återgå till Friskoleuppgörelsen och föra vidare samtal i en ny konstellation.
• Värnandet om öppenheten och effektiv integration. Både C och FP har öppenheten nära hjärtat, men detta hotas om partierna tvingas följa i Moderaternas fotspår. Den kanske viktigaste värderingsfrågan i vår tid kan inte stå och falla med den gamla blockpolitiken. Här ställs valet på sin spets, ska C och FP liera sig med de som vill bakåt eller de som vill värna och utveckla öppenhet och mottagande.
Blockpolitiken har inneburit att det politiska samtalet i Sverige har stelnat och infekterats. Den har tagit fram det sämsta i oss politiker. Dagens moderater verkar ta mer inspiration från Donald Trump än från Fredrik Reinfeldt. Därför är det dags för oss andra att visa nytänkande och konstruktivitet. Om C och FP är villiga att lämna gamla konstellationer bakom sig kommer regeringen vara öppen för samtal, både i sak och i form.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *