BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK – INTE FLER DYRA MOTORVÄGAR

Under sommaren besökte jag delar av USA och såg svart på vitt vad en blind massbilism leder till. Segregation, transportberoende, utsläpp, ekonomisk stagnation. Bilen behövs på landsbygden, men den ska inte tillåtas dominera och förstöra våra städer. Därför är det så omodernt när Niklas Wykman (M) propagerar för Österleden i Stockholm. Jag svarar honom i denna artikel.

Österleden är inte bara dålig för klimatet, trängseln och stadsmiljön – den är även djupt olönsam. En paradox är inbyggd i beräkningarna av Österledens lönsamhet. Endast en kraftig ökning av biltrafiken i Stockholm skulle kunna motivera samhällsekonomin i att spendera pengar på vägen. I Trafikverkets underlag räknas på en uppemot 50-procentig trafiktillväxt för att kunna motivera bygget. Redan när ökningen understiger 20 procent försvinner den samhällsekonomiska vinsten och det skapas en överkapacitet i systemet. Som om detta inte var nog råder det idag blocköverskridande enighet i Stockholm om att inte acceptera en sådan trafikökning. Tvärt om är det en uttalad – och rimlig – ambition att minska biltrafiken till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Vägen blir alltså poänglös.

På kort tid har Moderaterna blivit utsläpparpartiet nummer ett i svensk politik. Man gör sitt yttersta för att stoppa att flyget ska betala sina klimatkostnader samtidigt som man vill sätta en hastighetsbegränsning på framtida järnväg. Man är villig att sänka koldioxidskatten på bränslet med många miljarder kronor. Och nu vill man till varje pris slösa bort skattebetalarnas pengar på en olönsam och klimatskadlig motorväg. Dessa skattepengar används bättre för järnvägssatsningar i hela landet än för motorvägar i storstäderna.

Nya stora motorvägar är inte ett modernt sätt att möta framtiden. Vi gröna menar istället allvar med vårt hållbara samhällsbygge. Snabb, kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. Attraktiva stadsmiljöer, med gång och cykeltrafik i fokus. Hållbara bränslen där de behövs – i flyget och i bilarna på landsbygden. I klimat- och trafikpolitiken är skillnaderna faktiskt stora. Moderaterna och dåtiden på ena sidan och Miljöpartiet och framtiden på den andra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *