DIESELFUSKET – VAD ÄR SANT OCH VAD ÄR PÅHITT AV MODERATERNA?

I sviterna av dieselskandalen och att utsläppen av luftföroreningar från personbilar förvärras förs en intensiv debatt om vad som bör göras. Regeringen förbereder just nu införandet av miljözoner, det vill säga zoner där vissa bilar utestängs. Särskilt handlar det om att få bort äldre dieselbilar från platser med farligt höga halter av luftföroreningar. Varför? Jo, därför att trafikens luftföroreningar gör att 3000 personer dör i förtid varje år bara i Sverige samtidigt som barn som växer upp i städer löper risk för astma, allergier och nedsatt lungfunktion.

Som respons på regeringens planer har Moderaterna och Motormännens riksförbund gått i bräschen för bilisternas rättigheter: här ska inga bilar förbjudas från någon del av någon stad. Oavsett hur mycket den släpper ut. I ett försök att äta kakan och behålla kakan säger moderaterna att de är för miljözoner, men vill införa det ”sen”. Detta ”sen” är dock odefinierat och får nog tolkas som ett nej.

Den rådande situationen är dock att utsläppen av farlig luftförorening från bilar ökar. Detta beror framförallt på dieselbilens ökade popularitet. Att just nu försöka stoppa och/eller skjuta upp införandet av miljözoner är därför oerhört oansvarigt. Men samtidigt är det inte förvånande, det var trots allt moderaterna som tillsammans med övriga allianspartier införde miljösubventioner på ”snåla” dieselbilar, trots vetskap om dieselns konsekvenser för luftkvalitet (regeringen skärper nu till fordonsbeskattningen rejält genom att införa ett bonus-malus-system).

I debatten cirkulerar ett märkligt resonemang som jag vill bemöta. Moderaterna och Motormännen påstår att miljözonerna vore onödiga om regeringen bara vågade ställa krav på biltillverkare att åtgärda bilar som släpper ut för mycket. Särskilt betonas att ”fusk måste straffas”. Argumentet är att man ska ”straffa” biltillverkare istället för bilägare, genom att tvinga biltillverkare att åtgärda bilar med höga utsläpp istället för att stänga ute bilarna från vissa zoner (här kan ni läsa en artikeln som är väldigt talande för hur moderaterna ser på bilens skadliga effekter).

Så hur ligger det till egentligen?

En viktig bakgrund till förklaringen av detta är att det i praktiken finns två dieselskandaler som briserat parallellt: en (1) som innefattar Volkswagenkoncernen där de medvetet manipulerat utsläppskontroller för att få bilar med alldeles för höga utsläpp godkända, och en (2) som innefattar alla andra dieselbilar, som helt lagligt släpper ut mer i verklig drift än vad de gör i laboratorietest. Att den andra gruppen är laglig beror på att EU tillämpat en urusel mätmetod (som den rödgröna regeringen jobbat stenhårt för att ändra, och lyckats!) som inte speglat verkliga utsläpp.

1. Gällande Volkswagens manipulerade bilar: 

Volkswagen har tillsammans med tyska transportmyndigheten upprättat en åtgärdsplan som innefattar samtliga manipulerade bilar som sålts på den europeiska marknaden. Att det är tyska myndigheten som gjort detta beror på att det är den myndigheten som gjort det så kallade typgodkännandet för hela EU. Åtgärderna påbörjades i april 2017. I Sverige har totalt ca 220 000 manipulerade bilar sålts, av dessa har ca 70 procent redan åtgärdats. Transportstyrelsen bedömer att åtgärderna rullar på som de ska.

Svensk lagstiftning på området skiljer sig från Danmarks, Tysklands och Frankrikes. I de tre länderna har man infört lagkrav på att alla som äger ett manipulerat fordon måste lämna in bilen på verkstad för att kostnadsfritt få den åtgärdad, annars väntar körförbud. I Sverige är detta frivilligt. Det kan framstå som märkligt, och därför har bland annat Moderaterna ”krävt” att lagen måste ändras. Saken är bara den att det mesta tyder på att de flesta av de återstående bilarna kommer att åtgärdas, arbetet rullar på. En sådan lagändring vore därför meningslös.

Att säga att man vill ta åtgärder mot fusket istället för att införa miljözoner är därför vilseledande och fel. Fusket åtgärdas redan, det är dieselbilarna som är problemet.

2. Gällande alla andra dieselbilar 

Nu kommer vi in på det område som orsakar verklig förvirring. Som jag skrev innan så är det inte bara manipulerade dieselbilar som släpper ut mer än vad de egentligen får, i stort sett alla dieselbilar gör det. Men medan de manipulerade bilarna måste åtgärdas finns det ingen som helst möjlighet att ställa krav på lagliga bilar. App app app, säger nu vissa. ”I Tyskland har de minsann ställt krav!”. Här är svaret nej, Tyskland har inte ställt krav. Men i Tyskland gjordes en överenskommelse mellan regeringen och de största biltillverkarna som delvis handlade om att åtgärda lagliga dieselbilar. Eftersom Moderaterna, Motormännen och många andra åberopar denna överenskommelse känner jag mig tvungen att reda ut den (men jag kan redan nu skriva – det rör sig om greenwash när det är som värst). Här kommer en ganska lång förklaring:

Dieselfrågan blev en av de största frågorna i tyska valrörelsen 2017. Flera saker aktualiserade frågan – Stuttgarts förvaltningsdomstol höll på att driva igenom ett totalförbud mot att köra dieselbilar i staden, andra städer förberedde olika former av miljözoner, tyska socialdemokraterna ville tvinga biltillverkare att göra elbilar, och – det viktigaste – Merkels kristdemokrater ville begrava frågan en gång för alla.

Som vanligt med Merkel så lyckades hon. I ett osedvanligt skickligt drag lyckades hon både få bort planer på miljözoner och delvis få bort frågan från dagordningen och på ett märkligt sätt öka sitt förtroende i miljöfrågor (”hon ställde ju tuffa krav på bilindustrin”).

Det Merkel gjorde var att hon samlade Tysklands största biltillverkare för att gemensamt komma med en lösning på hur tillverkarna kan ta agera för lägre utsläpp. Svansföringen inför mötet var högt: ”det är biltillverkarnas förbannade skyldighet att minska skadorna” sa transportministern. Men när mötet var slut och resultatet presenterades stod det tydligt – detta var en undanmanöver. Miljö och luftkvalitet stod inte i centrum.

Överenskommelsen innebar att biltillverkarna (inte bara de som fuskat) åtog sig att återkalla ”hela” 5,3 miljoner dieselbilar som på företagens bekostnad skulle få en mjukvarujustering som skulle minska utsläppen av kväveoxider. Här måste det betonas – av dessa 5,3 miljoner bilar så var 2,5 miljoner Volkswagens manipulerade bilar, som redan behövde åtgärdas enligt lag.

Genom glädjekalkyler talade bilindustrin glatt om att justeringen kunde minska utsläppen av kväveoxid med upp till 30 procent. Detta är emellertid just glädjekalkyler. Sanningen är att det inte finns någon tillförlitlig data på att denna optimering får tillräckligt stor effekt, snarare visar de tester som gjorts på väldigt små eller inga effekter. Tyska miljöorganisationen DUH uppskattar minskningen till 2-3 procent. Samtidigt innebar överenskommelsen att planer på miljözoner lades ned.

(Överenskommelsen innebar också att biltillverkarna betalar pengar till en fond för hållbara transporter samt att de ger rabatt på nya bilar mot att bilägare lämnar in gamla. Detta handlar dock om så ofantligt små summor i jämförelse med företagens vinster att det knappt är värt att nämna. Mer greenwash än den här överenskommelsen blir det inte).

Tyska överenskommelsen är därför inget föredöme, tvärtom. Där finns inget att hämta för Sverige. Det finns heller ingen annan möjlighet för regeringen att ställa krav på lagliga bilar.

Så, för att sammanfatta:

  • De bilar i Sverige som Volkswagen manipulerat håller på att återkallas en efter en och det rullar på enligt plan.
  • De bilar som idag släpper ut mer än vad som tidigare visats, men gör detta lagligt, är betydligt svårare att återkalla.
  • Tysklands lösning för de lagliga bilarna är tandlös och påminner snarare om greenwash.
  • Det enda verktyget med sann effekt för luftkvalitet och våra barns hälsa är alltså miljözoner.

Nu hoppas jag alla seriösa aktörer samlar sig bakom att kommuner självklart ska ha rätten att införa styrmedel för att rena den luft som vi alla andas!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *