Låt oss gå till botten – hur bra är elcykelpremien?

Trots att Alliansen själva valde att lägga miljardbelopp på miljöbilssubventioner (varav 1,6 miljarder gått till dieselbilar på grund av den väldigt generösa miljöbilsdefinitionen) är man inte så glad över den elcykelpremie som regeringen infört. Deras tidigare bilsubventioner borde egentligen underminera deras motstånd helt, men låt oss för sakens skull ändå kika närmare på detta. Jag har gått till botten med internationell erfarenhet, utredningar och vetenskapliga artiklar för att se vad som faktiskt gäller. Här kommer tre myter om elcyklar och elcykelpremien:

Myt 1: ”Det är ett bidrag till storstadsregioner”

Nej, detta påstående är helt fel och går lätt att kolla upp. Det är faktiskt tvärt om. Det fick vi svart på vitt av den utredning som M-ledamoten Lars Beckman beställt (och därefter konsekvent felciterat) samt Naturvårdsverkets egna siffror. Här är topp tio län:

Halland
Gotland
Östergötland
Skåne
Blekinge
Jönköping
Västra Götaland
Dalarna
Jämtland
Örebro

Myt 2: ”Det finns ingen klimatnytta i premien”

Helt fel, detta är sannolikt bland de mest effektiva metoderna att minska utsläppen från transporter i Sverige. Det finns många bra källor som bekräftar detta (återkommer längre ner till några andra), men låt mig stanna upp särskilt vid en forskningsrapport som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cleaner Production Forskarna bakom utredningen har undersökt vilka i Sverige som faktiskt väljer att köpa elcykel och hur detta påverkar klimatutsläppen från konsumenterna. Det är spännande läsning, här kommer de viktigaste slutsatserna:

– Klimateffekten av elcykelköp verkar vara ungefär densamma om köpet sker i urbana miljöer eller i glesbygd (i städer ersätts bilarbetspendling i större utsträckning, men det kompenseras upp av att de bilresor som ersätts i glesbygd är längre).

– Merparten av de som köper elcyklar ersätter en stor mängd bilresor. Mellan 55-62 kilometer bilresa per vecka ersätts i snitt, beroende på om köpet sker i urbana miljöer eller i glesbygd.

– De ersatta bilresorna innebär en klimateffekt på nästan ett halvt ton CO2-reduktion på ett år, beroende på hur många veckor man räknar med (vissa ställer ju cykeln när det blir kallt). Detta motsvarar mellan 14-20 procent av snittsvenskens transportrelaterade utsläpp.

Det är exceptionella siffror, och slutsatserna kring trenden att ställa bilen bekräftas alltså på fler håll. En enkätundersökning som kom för ett år sedan fick resultatet att 61 procent av elcykelköparna anger att elcykeln ersätter bilresor.

Slutsatserna bekräftas även i internationell evidens. I Tyskland har flera miljoner ton utsläpp av koldioxid sparas in genom att folk låter bilen stå och istället ta elcykeln till jobbet. Det visar tyska forskare i en ny stor studie över trafikbeteende och elcykelanvändning. Exakt samma slutsats landar danskarna i när de undersöker sina trafikvanor.

Om vi då vänder oss för att kika på om premier faktiskt får folk att skaffa elcykel så är svaret ganska så tydligt. I Sverige har intresset ökat över lång tid, men försäljningen exploderade när premien väl infördes. Även här finns erfarenheter från andra länder. 2016 införde Oslo kommun en elcykelpremie som omfattade 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 5000 norska kronor (dvs ganska lik den svenska). Enligt TØI, det norska nationella forskningscentret ”Transportøkonomisk institutt”, som intervjuat de som utnyttjade erbjudandet angav 88 procent att premien påverkat beslutet att skaffa elcykel. TØI konstaterar även att premien haft en signifikant klimateffekt eftersom den fått människor att ställa bilen.

Myt 3: ”Spela roll vad gäller klimatet, vi ska ändå inte subventionera folks cykelinköp eftersom det inte finns någon samhällsnytta med det”

Som vi konstaterat är den positiva klimateffekten uppenbar, men finns det några andra samhällsvinster att tala om? Jo tack!

1. Elcyklar bidrar väldigt kraftigt till folkhälsovinster. Detta är helt fastslaget, men borde inte då folk cykla på vanlig cykel? Nja. Alla ska förstås välja själva, jag trivs till exempel superbra med min enbart muskeldrivna cykel. Men det går inte att fastslå på något sätt att elcyklar skulle vara markant sämre för hälsan jämfört med vanliga cyklar. Det finns två skäl till detta. Det första är att även elcykling med elassistans bidrar till att man rör på sig, det andra är att komforten hos elcyklar gör att elcyklister i snitt cyklar längre sträckor än vanliga cyklister. Bilister som bytt till elcykel i ett danskt försök förbättrade sin kondition mer upp till 42 procent.

En liknande studie publicerades nyligen i tidskriften Clinical Journal of Sport Medicine . Resultatet visade att elcyklar har potential att förbättra hjärt- och kärlhälsan mer än konventionella cyklar, trots elassistans, eftersom de möjliggör högre medelhastighet och underlättar att cykla vid höjdökningar.

Utöver detta så är elcyklar viktiga för att även äldre ska orka cykla och därmed förbättra sin hälsa.

Som om inte detta var nog så är ökad cykling otroligt viktigt för att ha möjligheten att minska de farliga avgaser som bilarna har, bara detta skulle rädda många liv årligen om fler valde cykel.

2. Elcyklar bidrar kraftigt till minskad trängsel. En av bilens minst gynnsamma egenskaper är dessa ineffektiva platsanvändning. Den står till 97 procent av tiden och den tar upp mycket plats i gatan i relation till hur många människor den transporterar. Dessa besvär har inte elcyklar, de är tvärt om väldigt effektiva i hur mycket utrymme de tar i anspråk. Men vad är egentligen potentialen i att minska trängseln, hur många skulle faktiskt kunna ställa bilen?

Potentialen är väldigt stor. Forskaren Peter Schantz (vid Gymnastik- och idrottshögskolan) har kikat närmare på detta och han tar Stockholm som exempel (som EXEMPEL, återigen: detta är inte en stad-land-fråga, se tidigare i texten). I Stockholm tar 352.000 personer bilen till jobbet varje dag. Om man ser till vilka av dessa som har en cykelsträcka på under halvtimmen så är det hela 112 000 personer. Dvs nästan en tredjedel! Dessutom, de flesta som idag tar bilen motsvarande sträcka kan kraftigt minska sin pendlingstid, visar en (ovanligt framsynt) rapport från Stockholms handelskammare.

Utöver de uppenbara trängselvinsterna så pekar Peter Schantz på den sanslöst stora vinst en kraftig överflyttning skulle ha för luftkvaliteten och hur många liv som skulle kunna räddas.

3. ”Övrigt”. Cykling är bra för din plånbok, cykling är bra för hur du presterar på jobbet, cykling är bra för ditt humör, cykling är bra för ditt sexliv. Osv. Osv. Osv.

Så, det var det. Men här är även en bonus: En annan som tittat närmare på flera av dessa aspekter är Fredrik Wikström, docent Karlstads universitet. Läs gärna hans debattartikel här.2016-036-Image05-1-907x580

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *