Utmaningar med en grön populism

Jag tillhör de som spetsar öronen när det pratas grön populism och utesluter inte att det kan behövas stråk av sådan i den gröna rörelsen. Och med ordet populism menar jag i detta fall en bred rörelse där den gemensamma nämnaren för de som sluter upp bakom den är att de är emot något, men […]

Fortsätt läsa →

Replik om klimat och politik

Författarna Mats Söderlund och Helena Granström tar upp viktiga frågor om politikens stora ansvar för den accelererande klimatkrisen. Gemensamma utmaningar måste lösas med gemensamt ansvar. Argumenten tål att lyftas gång på gång, tills fler inser att klimatet är den viktigaste politiska frågan att hantera. Men Söderlund och Granström gör sig samtidigt skyldiga till att förminska […]

Fortsätt läsa →

Låt oss gå till botten – hur bra är elcykelpremien?

Trots att Alliansen själva valde att lägga miljardbelopp på miljöbilssubventioner (varav 1,6 miljarder gått till dieselbilar på grund av den väldigt generösa miljöbilsdefinitionen) är man inte så glad över den elcykelpremie som regeringen infört. Deras tidigare bilsubventioner borde egentligen underminera deras motstånd helt, men låt oss för sakens skull ändå kika närmare på detta. Jag har gått […]

Fortsätt läsa →

DIESELFUSKET – VAD ÄR SANT OCH VAD ÄR PÅHITT AV MODERATERNA?

I sviterna av dieselskandalen och att utsläppen av luftföroreningar från personbilar förvärras förs en intensiv debatt om vad som bör göras. Regeringen förbereder just nu införandet av miljözoner, det vill säga zoner där vissa bilar utestängs. Särskilt handlar det om att få bort äldre dieselbilar från platser med farligt höga halter av luftföroreningar. Varför? Jo, […]

Fortsätt läsa →

JAG KANDIDERAR OM

Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill göra mitt allt i att bidra till ett hållbart samhälle. Klimathotet är här och det gör oss gröna till en helt unik rörelsens i hur viktiga vi är för vår samtid. Jag är idag riksdagsledamot och arbetar fokuserat med framförallt transporter, hållbart företagande och cirkulär ekonomi. Miljö- och klimatfrågorna […]

Fortsätt läsa →

MINA MOTIONER – ÖKA CYKLINGEN

Jag har nu lämnat in alla mina motioner för i år. Det blev väldigt stort fokus på cykling och på trafiksäkerhet. Totalt blev det 13 motioner och 18 skarpa förslag. Av dessa handlar alla utom ett om cykling och trafiksäkerhet (ofta med fokus på cyklisters säkerhet). Nedan sammanfattar jag motionerna utifrån tre rubriker: Regelförenklingar för […]

Fortsätt läsa →