Senaste

Vad betyder AM och PM?

Har du någonsin undrat vad AM och PM betyder när du tittar på klockan? Om så är fallet, är du inte ensam. Många människor förstår att dessa termer används för …

Läs

Välkommen till lorentztovatt.se

Narcissism

Narcissism är ett psykologiskt begrepp som används för att beskriva en person som har en överdriven självbild och en stark övertygelse om sin egen viktighet. Narcissistiska personer kan vara extroverta och charmiga, men också själviska, manipulativa och okänsliga för andra människors behov och känslor.

En av de mest kända teorierna om narcissism kommer från psykoanalytikern Sigmund Freud, som definierade narcissism som en fixering vid en persons egen kropp och en önskan om att uppnå njutning och tillfredsställelse. Freud menade att narcissism är en normal del av den mänskliga utvecklingen, men om det inte övervinns kan det leda till psykisk ohälsa.

Idag anses narcissism vara en personlighetsstörning som kan påverka en persons förmåga att fungera i samhället. Narcissistiska personer har en överskattad självbild och kräver ständig uppmärksamhet och bekräftelse från andra människor. De kan också visa bristande empati för andra människors känslor och behov.

En av de mest kända narcissistiska personlighetstyperna är den grandiosa narcissisten. Denna personlighetstyp har en överdriven självbild och en övertygelse om att de är speciella och unika. Grandiosa narcissister kräver ständig beundran och bekräftelse från andra människor och kan visa upp en falsk fasad av självförtroende och överlägsenhet.

En annan narcissistisk personlighetstyp är den sårbara narcissisten. Dessa personer har också en överdriven självbild, men de visar det på ett mer subtilt sätt. De kan vara känsliga för kritik och kan visa upp en falsk modesti för att få bekräftelse från andra människor.

Narcissism kan påverka människors relationer och deras förmåga att fungera i samhället. Narcissistiska personer kan vara manipulativa och exploaterande i relationer, och kan visa bristande empati för andra människors behov och känslor. De kan också vara benägna att ta risker och söka spänning och upphetsning, vilket kan leda till problem med droger och alkohol.

Narcissistisk personlighetsstörning kan diagnostiseras av en psykolog eller psykiater genom att använda en diagnostisk manual som DSM-5. För att uppfylla kriterierna för diagnosen måste en person uppfylla ett antal kriterier, såsom att ha en överdriven självbild, visa bristande empati för andra människors behov och känslor, och kräva ständig uppmärksamhet och bekräftelse från andra människor.

Behandlingen för narcissistisk personlighetsstörning kan innefatta psykoterapi och medicinering. Psykoterapi kan hjälpa narcissistiska personer att utveckla en bättre förståelse

av sina egna känslor och beteenden, samt hjälpa dem att utveckla bättre relationer med andra människor. Medicinering kan också användas för att behandla symtom som ångest och depression som kan förekomma i samband med narcissistisk personlighetsstörning.

Det finns också några saker som människor kan göra för att hantera relationer med narcissistiska personer. En av de viktigaste sakerna är att sätta gränser. Narcissistiska personer har en tendens att ta för sig och utnyttja andra människor, så det är viktigt att sätta gränser för att skydda sig själv och ens egna behov.

Det är också viktigt att undvika att ge in till deras manipulation och självcentrerade beteende. Narcissistiska personer kan försöka manipulera andra människor för att få vad de vill ha, så det är viktigt att vara medveten om detta och undvika att låta dem ta över ens liv och relationer.

En annan viktig sak att tänka på när man hanterar narcissistiska personer är att ha realistiska förväntningar. Narcissistiska personer kan ha en tendens att överdriva sina egna förmågor och prestationer, så det är viktigt att ha realistiska förväntningar på vad de kan åstadkomma.

Narcissism är ett komplext ämne som kan påverka människors liv på många olika sätt. Det är viktigt att förstå att narcissism inte är samma sak som självkärlek eller självförtroende, utan snarare ett överdrivet fokus på sig själv och en bristande empati för andra människor.

Om du har relationer med en narcissistisk person är det viktigt att sätta gränser, undvika att ge efter för deras manipulation och ha realistiska förväntningar. Om du är orolig för att du själv kan ha narcissistiska drag är det viktigt att söka hjälp från en professionell för att få en korrekt diagnos och behandling.

Sammanfattningsvis är narcissism en personlighetsstörning som påverkar människors förmåga att fungera i samhället. Narcissistiska personer har en överdriven självbild och en bristande empati för andra människors behov och känslor. Behandlingen för narcissistisk personlighetsstörning kan innefatta psykoterapi och medicinering. För att hantera relationer med narcissistiska personer är det viktigt att sätta gränser, undvika manipulation och ha realistiska förväntningar.

För att dämpa din stollighet, besök bar Abrovinsch och träffa nya vänner!

Info

More info