5 orsaker till att SvD har fel om fracking

SvD har skaffat sig en otrevlig ovana att publicera klimatfientliga artiklar av Björn Lomborg. Idag publicerade de en text där han hyllar fracking och menar att detta borde vara prioriterat att satsa på i EU. Att Björn har fel är ingen nyhet, men denna gång var det så fel att jag var tvungen att skriva ett svar. Här är orsakerna till att EU INTE bör satsa på fracking: 

1. Fracking har INTE särskilt mycket lägre klimatpåverkan om man jämför med kol och olja. Faktum är att en del tyder på att det är lika illa eller till och med värre. Detta beror bl a på att man inte tagit med läckaget av metan i beräkningen när fossilgas utvinns. Ändå framförs detta som argument till varför vi bör satsa på det. 

2. Fracking förstör närmiljön. Det leder till fruktansvärda konsekvenser för miljön. 

3. Fracking innebär att man bygger in sig i ett fossilt beroende. Det säger sig självt. Ska man investera i något framöver så borde det sista man kommer att tänka på vara en ny fossil energikälla. Konsekvensen av stora frackinginvesteringar skulle vara att slå undan benen på den förnybara sektorn

4. Fracking sänker priset – även på kolet. När mer fossilgas kommer ut på marknaden konkurrerar det delvis ut kolproduktionen. Men det innebär inte att kolproduktionen försvinner – den flyttar bara på sig. Och passar på att sänka priset. Detta har i alla fall blivit resultatet av den fossilgasboom som just nu sker i USA.

5. Frackning är billigare nu – men dyrare sen. Ett av argumenten brukar vara att fracking är billigt. Men det är bara halva sanningen. Faktum är att infrastrukturen är väldigt dyr, samtidigt som de gasresurser som finns tar slut väldigt snabbt. Det innebär att du som energibolag snabbt får tillbaka avkastning, men på längre sikt sitter fast med dyr infrastruktur som bara kostar pengar. En riskabel affär kort sagt. 

Så vad borde man göra istället då? Självklart satsa på det förnybara. Lomborg är väldigt pessimistisk i sin artikel, och det är klart: EU:s energimarknad står inför en jätteutmaning. Och om man ska vara lite pragmatisk så tror jag faktiskt att vissa länder kommer behöva ha kvar en del av den kärnkraft man har idag.

Men det är inget snack om att det är möjligt att på sikt ställa om till förnybart. Titta bara på Tysklands energirevolution. Ja, den har kostat, men oj vad den gjort skillnad. Det globala priset på förnybar energi har sjunkit som en sten sedan de börjat subventionera. Grundfelet i Lomborgs resonemang är alltså att han bortser från politiken. Han bortser från den otroliga skillnad som kan göras när man bestämt sig för att satsa på något ordentligt. 

För mer läsning kan jag rekommendera Ekologistas.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *